Hvor er insekterne henne om vinteren?

På de rigtig gode sommerdage kan naturen omkring os myldre med farverige sommerfugle, bier, svirrefluer, guldsmede, græshopper og biller. Men så snart vinteren står for døren bliver naturen pludselig stille. Hvor er insekterne så henne?

Alle insekter har forskellige livsstadier, som de veksler imellem som året går: æg, larve, puppe og til sidst et fuldvoksent insekt. De voksne insekter ses som hovedregel kun i de varme måneder, og dør bort så snart parring og æglægning er overstået. De overlader overvintringen til næste generation af æg, larver og pupper, som er mere hårdføre overfor vinterens kulde, udtørring og fugt.

De overvintrende insekter gemmer sig oftest i jorden, under vissent løv, i hule plantestængler, under bark på gamle træer eller andre steder, hvor de kan finde læ for vinterens hærgen. Ofte kan man opleve, at mange forskellige arter af insekter samles for at overvintre på det samme sted, fx i en god brændestabel eller et gammelt hult træ. Der er ganske enkelt trængsel om de bedste gemmesteder!

Sommerfugle sover vintersøvn

De fleste sommerfugle-arter overvintrer godt gemt som æg eller larver mellem blade og vissent løv. En undtagelse er dog takvingerne, heriblandt nogle af vores smukkeste og mest velkendte arter som nældens takvinge og dagpåfugleøje. Her kan de voksne sommerfugle jævnligt træffes indendørs, når de sover vintersøvn fx i stalde, på lofter og i kældre. Selvom de fleste takvinger lige nu for længst har sat sig til ro for vinteren kan man stadig på lune, solrige efterårsdage være heldig at se aktive sommerfugle, der kortvarigt er stået op fra deres vintersøvn, for at gå på jagt efter et sidste måltid inden vinteren, fx. på havens nedfaldsfrugt.

Også sørgekåben, det hvide c og citronsommerfuglen overvintrer som voksne sommerfugle, men det foregår som regel i den frie natur, fx under barken på et træ, eller i en tæt efeu-bevoksning. Overvintringen som voksne giver sommerfuglene den fordel, at de allerede fra årets allerførste, lune forårsdage er klar til at flyve ud og starte det vigtige arbejde med at sikre den næste generation. De fleste af os kan nikke genkendende til synet af en skrig-gul citronsommerfugle-han, der allerede på årets allerførste lune marts-dag kan ses i fuld fart langs skovbryn og i villahaver, på ivrig jagt efter en mage.

Lav et overvintringssted

En kvasbunke er et overkommeligt projekt, hvis du har lyst til at lave et godt overvintringssted i din have. Kvasbunken er et rigtig godt sted for mange forskellige arter af insekter at overvintre, fordi den tilbyder et tørt, lunt og beskyttet sted, hvor vindens bidende kulde ikke får fat. Husk at kvasbunken også fungerer som gemmested for mange dyr om sommeren, så vær varsom med at brænde bunken af!

Du kan også sikre gode overvintringssteder ved at sørge for at lade gamle træer blive stående eller liggende hvor de er, lave en stendynge i et hjørne af haven eller værne om stendiger og gamle, tætte bevoksninger på din grund. Enge, overdrev, vejkanter og markskel er også vigtige overvintringssteder for mange insekter, der gemmer sig enten i jorden eller i de visne plantestængler. Tænk derfor på, ikke at slå eller græsse vegetationen helt i bund overalt, men at efterlade mere ‘langhårede’ partier hist og her, hvor dyrene kan være i sikkerhed.

https://ec.europa.eu/agriculture/index_da.html


Stensætninger og diger giver rede- og overvintringsmuligheder for blandt andet humlebier, mens efeu er et glimrende gemmested for overvintrende sommerfugle, mariehøns og edderkopper.


En god, stor brændestabel kan være et populært gemmested for alt fra biller og edderkopper til sommerfugle – hvilket også gør dem til populære spisekamre for småfugle!

græs
Et parti med vissent græs og urter giver gode overvintringsmuligheder for æg, larver og pupper fra mange forskellige arter af insekter, herunder græshopper.

%d bloggers like this: