Deltag i gratis temadage og infomøder om naturpleje

SEGES udbyder en række gratis temadage og informationsmøder om naturpleje. Målet er, at deltagerne får en god forståelse for de vigtigste regler for tilskud til pleje af naturarealer og mere viden om effekten af naturplejen.

Arrangementerne omfatter både temadage og informationsmøder. Der er arrangementer for såvel landmænd som rådgivere. Du vil, uanset hvilket arrangement du deltager i, få mulighed for at få opdateret din viden om tilskud til naturpleje, høre og se eksempler på nogle landmænds praktiske erfaringer med naturpleje og få mere at vide om, hvad du skal være særligt opmærksom på for at opfylde de betingelser, der er, når du søger tilskud til naturpleje. Der vil være faglige oplæg og tid til erfaringsudveksling mellem deltagerne. På temadagene er der besøg på naturarealer, hvor der bliver udført naturpleje.

Temadage for landmænd med særlig interesse i naturpleje

På disse heldagsarrangementer vil der være faglige indlæg om regler for tilskud til naturpleje, samspil med grundbetaling og hensyn til dyrene i naturplejen. Der er også rig mulighed for erfaringsudveksling.

Efter frokost kører vi i bus ud til naturområder og møder her landmænd, der har gode erfaringer med naturpleje. Her ser vi nærmere på, hvad der kendetegner de naturtyper vi besøger, samt hvilke vilde dyre- og plantearter der lever på arealerne, men også hvilken værdi plejen har. Der bliver tid til snak om, hvordan plejen optimeres, så regler for tilskud kan overholdes, samtidig med at dyrene trives, og naturplejen bliver praktisk mulig. Vi snakker også om de konkrete udfordringer i forhold til kontrol af arealerne, håndtering af dyr på naturarealer, samt de muligheder der er for at få økonomi i naturplejen.

Temadage for rådgivere med særlig ekspertise i naturpleje

Temadagene er for specialiserede naturrådgivere. Her er der mulighed for at sætte trumf på rådgivningen om naturpleje. Erfaringer og status på kontrolsager bliver fremlagt, og der er rig mulighed for erfaringsudveksling med andre rådgivere. Der er ekskursioner til naturområder, hvor deltagerne udfordres på at vurdere, hvilke arealer der kan søges plejegræstilskud til, hvor det er oplagt at søge grundbetaling, samt hvilken kontrolform der er bedst egnet på de forskellige arealer. Mål og indsats med plejen bliver diskuteret, ligesom udfordringer og muligheder med dyr i naturplejen herunder bl.a. helårsgræsning bliver vendt.

3 timers informationsmøder for landmænd, landbrugsrådgivere og andre interesserede

Disse møder henvender sig til landmænd, der har naturområder, hvor der bliver søgt, eller hvor man gerne vil søge tilskud til naturpleje. Møderne er også for de landbrugsrådgivere, der gerne vil vide mere om reglerne for tilskud til naturpleje og mulighederne i naturpleje.

På disse møder er der mulighed for at blive opdateret på tilskudsreglerne for plejegræsordningen og få overblik over, hvilke regler, man skal være særlig opmærksom på for at undgå overtrædelser af betingelserne. En naturplejer vil fortælle om sine erfaringer med naturpleje. Der bliver afsat tid til erfaringsudveksling og spørgsmål, ligesom nye lokale initiativer omkring naturpleje bliver fremlagt.

Hvordan deltager du – og hvad passer til dit behov?

Samlet bliver der i 2017 holdt 10 forskellige arrangementer rundt i landet.

Se program og tilmelding ved at klikke på det enkelte arrangement.

5 temadage for landmænd med særlig interesse for naturpleje:

1. juni, Lemvigegnens Landboforening
15. juni, SAGRO i Billund
21. juni, Centrovice
14. september, Agrovi i Hillerød
21. september, Vestjysk Landboforening

2 temadage for rådgivere med særlig ekspertise i naturpleje og tilskudsregler omkring natur:

11. maj, Knudhule Badehotel, Ry
31. august, Centrovice

3 informationsmøder for landmænd, landbrugsrådgivere og andre interesserede:

5. oktober, Morsø Landbrugsskole
12. oktober, SAGRO i Esbjerg
26. oktober, LMO i Horsens

Deltagelse i arrangementerne er gratis og udbydes i samarbejde med Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

%d bloggers like this: