Skal du med på studietur til Rumænien?

Nogle af de bedste og mest artsrige græslandskaber i Europa findes i Rumænien, herunder i særdeleshed i Transsylvanien. De rumænske myndigheder adskiller sig fra de fleste andre lande i EU ved ikke at yde tilskud til naturpleje i landbruget. Men det betyder ikke, at landet er tilbagestående når det kommer til natur og biodiversitet i det åbne land. Derimod har det betydet, at man har fundet nye veje, hvor naturplejen drives frem af NGO’er og med et højt fokus på branding af ’natur-produkter’.

SEGES arrangerer derfor en spændende studietur til Rumænien med fokus på pleje af værdifuld agerlandsnatur, tilskud til naturpleje og faglige udfordringer mellem natur og produktion. NGO’en Fundația ADEPT vil være vores værter på turen. Organisationen arbejder for at beskytte naturrige landbrugsarealer og samtidig støtte op om de små lokalsamfund og den traditionelle landbrugspraksis, der i høj grad har medvirket til at pleje og bevare artsrigdommen. På turen vil vi også få lejlighed til at besøge myndigheder, landbrugs- og naturrådgivere og bønder og få ny inspiration til, hvordan landbrug og værdifuld natur kan eksistere side om side.

På turen skal vi bl.a. høre om:

– Hvordan foregår naturpleje i Rumænien? Alle EU lande skal opfylde de samme mål, men hvad gøres der i Rumænien for at nå målene?
– Rumænien har gode erfaringer med EU LifeNatura-projekter – heriblandt flere højt præmierede projekter. Vi hører mere om deres succeser og erfaringer.
– Rumænske erfaringer med implementering af resultat-orienterede støtteordninger (RBAPS)
– High Nature Value farming. Erfaringer/metoder fra områder med ekstensiv landbrugsdrift og naturpleje, herunder praktiske erfaringer med høslet og græsning af artsrigt græsland.
– Hvordan formidler man viden om natur og biodiversitet til landmænd i Rumænien?
– Hvordan arbejdes der med artsforvaltning og artsspecifik pleje?
– Branding af ’natur-produkter’.

Praktiske oplysninger

Turen finder sted fra den 5. – 9. september 2017. Den henvender sig både til rådgivere, personer fra styrelser, kommunale naturmedarbejdere og andre med interesse for emnet.

Destinationen er Târnava Mare, Transsylvanien. Her kan du se en lang række smukke billeder fra området, hvor Fundația ADEPT specifikt har arbejdet for HNV farmland og aktiv opbakning i lokalsamfundet til at værne om naturrigdommen.

Prisen kommer til at ligge på omkring 6-7.000 kr. inkl. fly, overnatning, forplejning og transport rundt i Rumænien. Den endelige pris for deltagelse fastsættes når alle udgifter er kendt og afregnes efterfølgende. Vi tager en direkte rute fra Billund til Cluj i Rumænien, hvorfor rejsetiden kun er 2 timer og 25 minutter

Endelig bindende tilmelding til Sebastian Piet Zacho på seza@seges.dk senest d. 22. juni 2017.

Her må du også meget gerne tage stilling om, hvorvidt du gerne vil dele et dobbeltværelse med en anden kursist, eller mod en ekstrapris foretrækker et enkeltværelse. Vi har aftalt med vores værter, at vi foretrækker en mere autentisk oplevelse, så vi skal overnatte på husmandssteder.

Program for turen

5 September 2017
1120: arrival in Cluj airport – pick up by 2 minibuses.
1500-1600: Lunch in Saschiz ADEPT office
1600-1800: Briefing on area and on ADEPT
1800-1845: Transfer to Viscri
2000-2130: Supper and night in Viscri, no 22

6 September 2017
0830-0930: Breakfast in Viscri no 22
0940-1100: Horse carts riding to the Sheepfold
1100-1300: Green Infrastructure Model Sheepfold – study case and picnic
1300-1400: Transfer back to Viscri with the horse carts
1400-1430: Walk in Viscri area – horseshoe
1430-1600: meet Viscri association. Milk collection point plus common grazing plus payments problems
1600-1800: visit the Medieval fortified church in Viscri
2000-2200: Supper and night in Viscri, no 125 & Artistic moment: traditional music and dancers

7 September 2017
0830-0930: Breakfast in Viscri no 22
0930-1010: Transfer to Saschiz office
1030-1300: visit SES Fruleco, Food Processing Unit, and Tourist Information Centre and Saschiz Pottery Workshop (prepare your own mug of tea)
1300-1400: Lunch in Saschiz office
1400-1700: Visit to Angofa (explain school, farmhouse and area)
1700-1900: Visit Sighisoara old town
1930-2100: Dinner in Sighisoara Central Park Hotel (http://www.hotelcentralpark.ro)
2100-2200: Transfer back to Viscri

8 September 2017
0830-0930: Breakfast in Viscri no 22
0930-1100: Transfer to Targu Mures APIA office
1100-1300: Discuss N2000 and other payments

1300-1430: Lunch in Targu Mures in Atlantic Hotel restaurant (http://atlantichotel.ro/en/)
1430-1600: Visit Targu Mures
1600-1800: Transfer to Cluj Transilvania Hotel (http://www.hoteltransilvaniacluj.ro/en/)
1930 -2100: Dinner at Transilvania Hotel in the Summer Garden (http://www.hoteltransilvaniacluj.ro/en/events-planning.php)

9 September 2017
0430: transfer to the airport with the bus from Hotel Transilvania Cluj

Skriv en kommentar

2 kommentar til “Skal du med på studietur til Rumænien?”

Christina Weidick Kærsgaard siger:

Ærgeligt at turen ligger så tæt på ansøgningsfristen til hegn og rydning i N2000. Der er højsæson i projektafdelingen og det bliver svært at tage fri.

Anne Erland Eskildsen siger:

Hej Christina! Vi er kede af, at turen er i konflikt med andre vigtige datoer. Det var desværre ikke muligt at lægge turen tidligere på sommeren, fordi de rumænske myndigheder holder sommerferie i hele august, og det var heller ikke muligt at rykke den til senere i september pga afholdelse af vores temadage om naturpleje.
God sommer!
Vh Anne

%d bloggers like this: