Sådan starter du dit eget bynære græsningslaug

Bynære græsningslaug oplever lige nu stigende popularitet – især i de større byer. Her kan man kombinere sin lyst til at udføre naturpleje, med efterfølgende at få noget kvalitetskød i fryseren.

De steder som er relevante for bynære græsningslaug, vil ofte være naturarealer, hvor det ikke er rentabelt for en landmand eller kommune at sætte dyr ud. Måske er arealerne lidt for små eller for våde. Samtidigt er det ofte beskyttede naturtyper, som uden pleje risikerer at gro til. Hvis det sker, kan det have betydning for både plante-, insekt- og fuglelivet, som alle er afhængige af, at arealerne holdes lysåbne og blomsterrige. Græsningslaug kan derfor være med til at give naturen en hjælpende hånd – eller klov.

Vælg en rolig kvægrace

I mange græsningslaug benyttes kvægracer som Galloway og Dexter. De er nøjsomme og ikke alt for store, giver godt kød og er samtidigt omgængelige og rolige dyr. At dyrene er rolige, er et vigtigt element i denne form for naturpleje, da det som regel er medlemmerne selv, der står for det daglige tilsyn af dyrene. Og byboere er ofte ikke så vant til at omgås store, fritgående dyr.

Derfor er det også en fordel, hvis dyrene gennem den daglige kontakt, kan holdes nogenlunde tamme, sæsonen igennem. Den gode ko-kontakt er også vigtig ved indbindingen om efteråret, og hvis dyrene skal flyttes rundt på arealet i løbet af sæsonen.

Vis børnene, hvor kødet kommer fra

Der er selvfølgelig også visse forpligtelser i et græsningslaug. Dyrene skal naturligvis være under opsyn hver dag, så medlemmerne i et græsningslaug indgår derfor i forskellige turnusordninger, hvor de skiftes til at tælle dyrene og tilse at de har det godt. Mange foreninger har desuden arbejdsdage, hvor de opgaver som dyrene ikke kan klare, ordnes. Det kan f. eks. være at slå med le under hegnet, fjerne uønsket opvækst af vedplanter og tjekke mulepumpe og/ eller frisk vand til dyrene. Særligt le-slåning er et populært indslag på arbejdsdagene! Arbejdsdagene har derfor primært det sociale element som formål, da det er en rigtig god anledning for medlemmerne at møde hinanden og udveksle erfaringer.

Det er en blandet skare af mennesker, der tilmelder sig et bynært græsningslaug, men en del af dem er ofte børnefamilier. Det er de både pga. den gode kødkvalitet, men også fordi de gerne vil give deres børn en indsigt i, hvor det kød de spiser, kommer fra. Har man som medlem samtidigt lidt viden om natur og botanik, er en stor fornøjelse at følge udviklingen af et naturareal, efter at der sat græssende dyr ud på det.

På den måde kan et græsningslaug både bidrage til en mere værdifuld natur, og samtidigt være med til at formidle kødets vej fra jord til bord, på en meget konkret måde. Det er ren win win!

Gode Links:
http://okologi.dk/landbrug/viden/kvaeg/graesningslaug/guide-til-graesningslaug-for-borgere
http://www.rentacow.dk/info/kograesserforening/
http://www.dn.dk/om-os/projekter-og-kampagner/naturpleje/start-et-kograesserlaug/

Værd at vide, hvis du vil starte dit eget græsningslaug

Forud for opstart af et bynært græsningslaug, bør man have fokus på følgende:
o Hvem hegner og vedligeholder hegnet?
o Hvor mange dyr er der plads/ mad til, på arealet?
o Hvilken kvægrace?
o Størrelsen på andele, 1/4 eller 1/8?
o Hvem skal være leverandør af dyrene?
o Hvem skal føre tilsyn med dyrene?
o Hvordan håndteres syge dyr?
o Valg af dyrlæge.
o Kontakten til slagter.

Typisk kontaktes en lokal landmand når der skal købes dyr, og her kan det være en god ide at gå sammen med andre græsningslaug. På den måde kan det aftales at dyrene leveres samme dag og det kan spare på transportudgifterne.

Virkeligheden kan ofte være temmelig forskellig fra hvad der står i bøgerne, så brug af de erfaringer der allerede findes hos andre græsningslaug.

….Og hvis du vil vide mere..

DN lavet en ”Praktisk guide for kogræsserforeninger” Heri gennemgås mange aspekter af hvad der er vigtigt at vide om græsningslaug, bl.a. etablering af forening, areal og dyr.

Økologisk landsforening har oprettet en guide til græsningslaug, på deres hjemmeside. Her giver de en række gode råd om bl.a. etablering af forening og dyrevelfærd.

kogræsserlaug i Brabrand

Kogræsserlaug ved Brabrandstien, Aarhus. Foto: Christian Munk.

%d bloggers like this: