Den Danske Naturfond udbyder 15 mio. kr. til naturprojekter

I 2016 kunne man for første gang søge om støtte til naturprojekter hos Den Danske Naturfond. Det blev til 60 ansøgninger og støtte til 18 projekter fordelt over næsten hele landet. Midlerne blev givet til at sikre, forbedre og udvide vigtige levesteder som heder, klitter, overdrev, kær, enge, søer og gammel skov. En indsats, der forhåbentlig kommer sjældne arter som løvfrø, løgfrø, markfirben, flagermus, havlampret og kommabredpande til gode.

Erfaringerne fra sidste projektrunde var så gode, at der nu udbydes en ny pulje på 15 mio. kr.

”Vi mærker en stor lokal interesse og engagement for den danske natur. Og vi har gode erfaringer med at give penge til lokale naturprojekter. Det er en fornøjelse at følge ildsjæle, der knokler for at gøre en særlig indsats for naturen i netop deres lokalområde. Derfor stiller vi en ny naturpulje til rådighed for projekter i 2018,” siger formand i Den Danske Naturfond, Lauritz B. Holm-Nielsen.

Vægt på samarbejde og målbare effekter

Den Danske Naturfond lægger vægt på, at nye projekter skal have en konkret og målbar effekt for naturen. Det kan være projekter, som giver en bedre naturpleje i et område eller projekter, som skaber nye naturarealer og flere levesteder for dyr og planter.

“Projekterne må meget gerne gøre en indsats for de naturtyper og sjældne plante- og dyrearter, som vi ved, har det svært. Men vi kan også give støtte til mere almindelig natur. Desuden lægger vi vægt på, at projekterne skaber varige forbedringer, er lokalt forankrede og helst foregår i et bredt, lokalt samarbejde mellem ildsjæle, lodsejere, organisationer og myndigheder”, siger direktør i Den Danske Naturfond, Flemming Nielsen.

Der lægges også vægt på, at projekterne fremmer lokalt samarbejde.

“De bedste naturprojekter bygger som regel på et samarbejde mellem naturinteresserede, lodsejere, organisationer og myndigheder. Vi vil derfor prioritere de projekter, som bygger på sådanne brede, lokale samarbejder og som er godt forankrede. Vi tror, at disse projekter kan gøre den største forskel for natur og biodiversitet og have den mest langvarige effekt” siger Fonden.

Lokale landboforeninger markerede sig i 2016

I otte af de 18 projekter, der modtog støtte i 2016, var lokale landboforeninger involveret. Projekterne modtog mellem 90.000 kr. og 1,5 mio. kr i støtte.

For eksempel modtog LandboNord 1,5 mio. kr. til et projekt, der handler om at skabe mere sammenhængende levesteder til bl.a. den sjældne sommerfugl kommabredpande og løgfrøen, mens Agri Nord, sammen med lokale lodsejere, modtog 789.000 kr. til at sikre og forebedre naturplejen i Tostrup Bakker mellem Aalborg og Nibe.

Foto (c) Anne Erland Eskildsen

Fakta om ansøgningen

Der er ansøgningsfrist til naturpuljen den 5. februar 2018.

Blandt de indsendte ansøgninger udvælges de bedste projekter til en anden runde.

I anden runde skal der udarbejdes en mere uddybende og detaljeret ansøgning inden midten af april måned.

Herefter vil der blive truffet beslutning om, hvem der får støtte, og der bliver givet tilsagn inden sommerferien, så projekterne kan gå i gang fra sommeren 2018.

Du kan læse indkaldelse til puljen og kriterier for projektansøgning her

Læs mere om støttede projekter fra den tidligere pulje her

%d bloggers like this: