Få rådgivning om naturpleje af landets bedste

Naturpleje omfatter mange komplekse regler for tilskud til naturpleje og samspil mellem forskellige regelsæt omkring natur og landbrug. Desuden stiller afgræsning og pleje af naturområder særlige krav til de dyr, der afgræsser naturarealerne.

Derfor kan der være behov for at få en lokal ekspert på banen, som kan hjælpe dyreholdere og lodsejere med at overskue de muligheder og begrænsninger, tilskud og regler, som der er omkring natur og dyr i naturplejen.

SEGES har netop opdateret sin ekspertliste, hvor du kan finde oplysninger om din lokale naturpleje-ekspert. Listen er opdelt, så det fremgår hvilke rådgivere, som har særlig indsigt i hhv. naturforvaltning, tilskud til naturpleje og kvæg i naturplejen.

Ekspertliste

På ekspertlisten finder du både eksperter inden for Naturforvaltning, Tilskud til naturpleje og Husdyr og naturpleje.

Download den samlede liste her (pdf)

Skriv en kommentar

1 kommentar til “Få rådgivning om naturpleje af landets bedste”

Naturplejelaug Laanshøj siger:

Man kan få rigtig god forvaltningsvejledning hos Natur & Landbrug ApS. Se dette link http://www.natlan.dk/Baggrund%20projekter/Gr-selskab-Naturhandleplaner/Projektbeskrivelse%20g%C3%A6sningsselskaber%20naturhandlepalner.htm. Her ligger adskillige 2-siders naturhandleplaner, lavet for frivillige græsserlaug. Så simpelt og effektivt kan det gøres. Mange landmænd leverer i øvrigt dyr til sådanne foreninger. Naturpleje uden mål er bare græsning.

%d bloggers like this: