Nu blomstrer de vilde orkidéer!

De fleste mennesker forbinder orkidéer med eksotiske planter fra troperne eller vindueskarmen derhjemme. Men faktisk findes der omkring 48 arter og underarter af orkidéer i Danmark. Og den tidlige sommer er højsæson, hvis du skal opleve de smukke – og ofte sjældne – blomster i naturen.

Gøgeurter og testikel-blomster

I gamle dage blev orkidéerne i folkemunde kaldt for gøgeurter, for blomstringen af orkidéer er netop på sit højeste fra maj til juli, når gøgens kukken kan høres i skov og eng. Men selv i dag kan referencen til gøgen genfindes i flere af orkidéernes navne, for eksempel maj-gøgeurt, kødfarvet gøgeurt og plettet gøgeurt.

Gøgeurterne har fået deres botaniske navn, ‘Orchis’, fra det græske ord for testikel. Og kigger man på gøgeurtens rødder kan man faktisk se, at sammenligningen ikke er tilfældig: roden danner nogle æg-formede knolde, der simpelthen ligner testikler. I gamle dage mente man, at roden – på grund af sin særlige form – kunne hjælpe, hvis man havde problemer med potensen. Men i dag er det svært at undersøge, om de gamle helse-råd taler sandt. Alle orkidéer i Danmark er nemlig fredede og må derfor hverken plukkes eller graves op.

Samarbejder med svampe

Hver orkidé producerer massevis af meget, meget små frø, der let kan sprede sig med vinden. Men fordi frøene er så små, har de ikke oplagsnæring nok til at spire ved egen kraft. Derfor arbejder orkidéerne sammen med bestemte arter af jord-levende svampe. Svampene er i stand til at optage næring fra jorden, og leverer en del videre til orkidéfrøene. Sammen danner frøet og svampen en lille knold, der efterhånden sætter rod og senere blade, stængel og blomster.

Der går oftest flere år fra frø og svamp mødes, før man ser noget til den overjordiske plante. Orkidéen danner ikke nødvendigvis grønne skud hvert år, men kan leve underjordisk i et eller flere år, og ernære sig udelukkende via svampepartneren. De livsvigtige svampe, som orkidéerne har brug for, for at vokse, findes kun på steder, som sjældent eller aldrig er blevet dyrket. Derfor er der i dag langt imellem orkidéernes voksesteder.

Blomsten og bien

Mange af de danske orkidéer er smukke, farvestrålende blomster i lyserøde og lilla farver. Og det er ikke kun mennesker, der tiltrækkes af orkidéernes smukke udseende: for mange insekter er synet af en blomstrende orkidé helt uimodståeligt. Blomsterne er sirligt udformet med en ‘landingsplads’, der er indbydende for insekterne at benytte. Men nogle orkidéer har taget deres lokkeri af de livsvigtige bestøvere til endnu mere fantasifulde niveauer. En af dem er flueblomsten, der kun vokser i Allindelille Fredsskov på Midtsjælland.

Flueblomstens udsender en duft, der til forveksling minder om duften fra en parrings-villig gravehvepse-hun, og dette tiltrækker han-hvepsene. De narres af blomstens duft, og kravler op på blomsterkronen, hvor de forsøger at parre sig med den falske hun-hveps. Under ‘parrings-akten’ afsætter flueblomsten sit blomsterstøv på hvepsen, ved hjælp af et par klistrede pollen-kugler, der sætters sig fast på dens hoved. Når hvepsen senere besøger andre flueblomster, afsættes støvet her, og på denne måde bestøves planten.

Orkidéer sladrer om god natur

Du kan være heldig at støde på vilde, danske orkidéer i mange forskellige naturtyper – lige fra sure moser til kalkrige overdrev, og fra tørre, åbne heder til skyggefuld skov. Der er dog generelt flest arter de steder, hvor jorden er kalkrig, og generelt møder man kun orkidéer de steder, hvor der hverken sprøjtes, gødes eller drænes. På grund af orkidéernes særlige krav til levestedet er de fleste arter herhjemme i dag sjældne, og mange af dem har kun ganske få voksesteder i Danmark.

De orkidéer, der er knyttet til den lysåbne natur er generelt følsomme overfor tilgroning, og derfor holder de af, at deres levesteder holdes åbne og solrige af græssende dyr. Det kan dog være en fordel at holde dyrene væk fra orkidéernes voksested i den periode, hvor de blomstrer og sætter frø – ellers risikerer blomsterne at blive spist inden planten kan nå at formere sig.

https://ec.europa.eu/agriculture/index_da.html

orkidé rod
Gøgeurternes botaniske navn, ‘orchis’ betyder testikel på græsk. Når man ser på plantens rod forstår man hvorfor.

Kødfarvet gøgeurt
Kødfarvet gøgeurt er den almindeligste danske orkidé udenfor skovene. Den findes især på fugtige, ugødskede og kalkholdige enge der holdes lysåbne af græsning.

flueblomst orkidé
Flueblomstens sirlige formede blomster efterligner en hun-hveps’ duft og udseende. På denne måde lokkes han-hvepse til at bestøve planten.

%d bloggers like this: