Natura 2000 projektordningen er sat på pause i 2018

Landbrugsstyrelsen har meddelt, at tilskudsordningen ”rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning”, også kendt som Natura 2000 projektordningen, der er finansieret under Landdistriktsprogrammet, bliver sat på pause i 2018.

Projektordningen er beregnet til at yde tilskud til investeringer, der kan sikre eller forbedre tilstanden for de truede, sjældne eller karakteristiske dyre- og plantearter og naturtyper, som findes inden for Danmarks mest værdifulde naturområder, de særligt udpegede Natura 2000-områder.

Landbrugsstyrelsen oplyser, at beslutningen om at sætte ordningen på pause skyldes, at det har vist sig at være nødvendigt at prioritere it-ressourcer til andre højt prioriterede projekter. De forventer, at ordningen åbner igen i 2019, og midlerne til 2018 vil dermed blive puljet til 2019 og 2020.

Populær projektordning

De danske landmænd har tidligere vist stor interesse for at bidrage til plejen af Danmarks mest værdifulde naturområder ved at søge tilskud til naturpleje igennem Natura 2000 projektordningerne.
Den store interesse for ordningen har betydet, at der i de forgangne år er blevet søgt om projekter for et langt højere beløb, end der oprindeligt var afsat til ordningerne. I 2016 blev der således suppleret med 16 mio kr. ekstra til ordningen, så alle tilskudsberettigede projekter kunne imødekommes.

I 2017 blev der på tilskudsordningen ”rydning og forberedelse til afgræsning” suppleret med 5,6 mio. kr. til de oprindelige 20 mio., der var afsat, således at den totale ramme for ordningen i 2017 var 25,6 mio. kr. Sagsbehandlingen er endnu ikke afsluttet, men det forventes, at der gives tilsagn for hele den afsatte ramme.

Både af hensyn til naturen, der nu vil gå glip af en vigtig plejeindsats, og de mange landmænd, som viser interesse for at iværksætte pleje på de mest værdifulde naturområder i Danmark, er det derfor rigtig ærgerligt, at ordningen ikke udbydes i 2018.

Rettelse til folder om tilskudsmulighederne

Inden beslutningen blev truffet, nåede Landbrugsstyrelsen i starten af januar at udsende en folder om projektordningen. Folderen omhandler blandt andet ordningen og har titlen ”Naturpleje i Natura 2000, tilskudsmuligheder 2018”. Denne folder er ikke længere gyldig.

Andre tilskudsmuligheder til naturpleje

Husk at du kan stadig søge tilskud til løbende pleje af græs- og naturarealer under plejegræsordningen, som fortsætter uændret i 2018.

%d bloggers like this: