Miljøstyrelsen lancerer ny Naturplejeguide

Miljøstyrelsen lancerer i dag en ny Naturplejeguide, hvor du kan blive klogere på mulighederne og udfordringerne i at udføre naturpleje.

Den hidtidige hjemmeside Naturplejeportalen deles op og får to undersider, dels Naturplejeportalen, der som hidtil rummer en vidensportal for kommuner, rådgivere og andre, der er ansvarlige for at tilrettelægge og udføre naturpleje, dels Naturplejeguiden, der er en vejledningsplatform for landmænd og øvrige, der overvejer at gå i gang med naturpleje.

Du kan finde de to sider ved at følge dette link.

Naturplejeguiden

Naturplejeguiden er et værktøj, der giver mulighed for at afprøve om forskellige kombinationer af arealtyper og naturplejetiltag kan anbefales og er tilladte. Guiden er bygget op som en simpel tre-trins raket, hvor man vælge enten arealtype eller tiltag som indgang og, hvis kombinationen er mulig, får man information om plejens effekter for naturen, regler og krav, samspil til den øvrige landbrugsdrift, evt. tilskudsmuligheder og relevante links til uddybende information.

Guiden er ikke fuldstændig udtømmende, men beskriver en række mere almindelige tiltag og arealtyper og mulige kombinationer af disse.

Naturplejeportalen

Her kan du, som hidtil finde beskrivelser af driftsafhængige naturtyper og de plejemetoder, der er egnede til at genskabe og vedligeholde dem. Informationen er mere rettet mod kommuner, rådgivere og andre, der er ansvarlige for at tilrettelægge og udføre naturpleje i lidt større skala. Men lodsejere og naturplejere med interesse for naturen, kan også finde uddybende information om naturplejens betydning for naturen og om de arter og naturtyper man plejer for.

Samspil mellem naturpleje og regler for øvrig landbrugsdrift

Naturplejeguiden rummer også et værktøj, der beskriver samspil mellem naturpleje og regler for øvrig landbrugsdrift. Her kan du læse om nogle af de almindeligste potentielle udfordringer eller bekymringer, der kan opstå for den øvrige landbrugsdrift når man udfører naturpleje. Du kan også læse om, hvordan du kan forholde dig til udfordringerne og evt. imødekomme dem.

Baggrund

Naturplejeguiden er en del af udmøntningen af Naturpakken, herunder en styrket vejlednings- og informationsindsats til lodsejere.

%d bloggers like this: