Nu er det blevet lettere at søge naturdata

Danmark Miljøportal har gennemført et naturdatabaseprojekt, der har gjort det langt lettere at fremsøge og udtrække naturdata. Det er blevet ryddet op i data, sket justeringer af brugerfladen i Danmarks Arealinformation og fremstillet en helt ny version af Danmarks Naturdata.

På Danmarks Arealinformation er temalaget Naturdata ændret. Nogle af lagene er samlet og laget har fået et nyt layout, læs mere her.

Naturbasen
Figur 1. Nyt layout og organisering af naturdata. Nyt direkte link til Danmarks Naturdata. Du kan se metadata ved at klikke på lag-teksten.

Muligheden for at tilgå naturdata fra Danmarks Arealinformationen er udvidet med et direkte link til den nye Danmarks Naturdata (pt i en pilotversion, der varer fra  august til november). Du har således både muligheden for at søge data for et afgrænset område via Danmarks arealinformation, som hidtil, men også en mulighed for at søge mere bredt på fritekstsøgning, arter eller naturregistreringer direkte i Danmarks Naturdata.

Danmarks Miljøportal har fremstillet en vejledning, der giver en god introduktion til datafremsøgning og udtræk mm.

Se vejledningen her

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Danmarks Miljøportals support mailto:mijoeportal@miljoeportal.dk

%d bloggers like this: