Ny hjemmeside giver direkte information om beskyttet natur

Som lodsejer er det vigtigt at have overblik over registrering af beskyttet natur på sine arealer. Men hidtil har det været lidt af en udfordring at holde sig orienteret, fx. når kommunen har foretaget en ny registrering eller fjernet en tidligere registrering. Heldigvis er der nu hjælp at hente, takket være den nye hjemmeside www.dinnatur.dk. Formålet med siden er at gøre oplysninger om ændringer i registreringen af beskyttet natur let tilgængelige. Samtidig er der på siden også samlet generel information om naturbeskyttelseslovens § 3.

”Din Natur” er blevet udviklet som en del af udmøntningen af Naturpakke-initiativet ”Særligt beskyttet natur – naturbeskyttelseslovens § 3”. Her blev det besluttet at styrke informationen til lodsejere om § 3-beskyttet natur, herunder at gøre oplysninger om ændringer i registreringen af § 3-natur lettere tilgængelige og styrke kommunikationen mellem myndigheder og landmænd.

Få direkte besked, når der sker ændringer

Hidtil har man som lodsejer selv skulle gå ind på Miljøportalen og holde øje med eventuelle ændringer. Men ved at være tilmeldt ”Din Natur”, kommer information om ændringerne nu direkte på en mail. På hjemmesiden kan du indtegne et eller flere arealer, og på den måde blive orienteret, når der sker ændringer i registreringerne for § 3 beskyttet natur, der ligger helt eller delvist indenfor arealet.

Når kommunen foretager en ændring, modtager du en mail med link til ”Din Natur”, hvor de arealer, hvorpå der er sket ændringer, bliver vist. Du vil f.eks. modtage en mail når kommunen foretager en ny registrering, retter i geometrien eller ændrer naturtype af en eksisterende registrering eller helt sletter en tidligere registrering.

Vær opmærksom på, at du modtager en mail ved ændringer af alle registreringer, der ligger indenfor eller til dels overlapper med dit abonnementsareal. Dvs. at du også modtager en mail, selvom ændringen i registreringen er sket uden for dit abonnementsareal.

Husk, at registrering kun er vejledende

Det er vigtigt at huske, at registreringerne af beskyttet natur fortsat kun er vejledende. Det er altid den faktiske tilstand på arealet der afgør, om arealet reelt er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Hvis du er i tvivl eller uenig i en registrering, bør du derfor fortsat altid kontakte kommunen.

”Din Natur” er udviklet af Danmarks Miljøportal for Miljøstyrelsen, og testprøvet af kommuner, Landbrug & Fødevarer, SEGES, samt nogle lokale landbrugsrådgivere. Du kan se mere på hjemmesiden www.dinnatur.dk – husk at have din NEMID kode ved hånden, som du skal bruge, når du skal logge ind.

‘Din Natur’ kan

– Øge lodsejerens kendskab til hans/hendes §3 arealer

– Skabe udgangspunkt for dialog mellem lodsejer og kommune

– Øge det generelle kendskab til §3 natur og §3 registrering

‘Din Natur’ kan IKKE

– Give sikkerhed for, hvilke arealer, der er §3-beskyttede

– Give detaljeret rådgivning om §3 arealer

– Erstatte anvendelsen af Arealinformation

%d bloggers like this: