Hvor vildt skal det være?

Bævere, vildsvin, ulve, bisonokser, vildheste – ja endda elefanter og vandbøfler hører naturligt hjemme i det danske landskab. Det mener tilhængerne af rewilding, som arbejder for, at den  danske natur skal gøres meget mere vild.

Rewilding betyder helt konkret ‘at gøre noget vildt igen’. Tankerne om rewilding er opstået i kølvandet på den stigende bevidsthed omkring naturens tilstand, og har sat gang i  en bevægelse, der arbejder for at få genoprettet den vilde natur. Tanken er, at rewilding kan fungere som en metode til at genskabe den naturlige balance i vores økosystemer, og dermed sikre overlevelsen af mange forskellige arter af dyr og planter.

I dag forskes der i rewilding over hele verden.  Der er især fokus på, hvordan man ved at genindføre forskellige arter af rovdyr og store græsædere – som ellers længe har været lokalt uddøde – kan være med til at sikre en forbedret pleje af naturen. På sigt kan deres tilstedeværelse være med til at skabe en ny og forbedret dynamik, som ellers mangler i vores pæne og velfriserede natur.

Også her i Danmark er der stor fokus på rewilding. For eksempel blev der allerede i 1999 udsat bævere i Vestjylland, og for nylig er der også blevet udsat europæisk bison på Bornholm, elge i Lille Vildmose og vilde heste på Langeland. Men naturen kan også selv! Ulven er – efter 200 års fravær – igen blevet en fast del af den danske natur, vildsvin krydser jævnligt ind over den dansk/tyske grænse, og guldsjakalen har for nyligt gjort sit første indtog i landet.

Mens mange danske tager imod de nye indslag i vores natur med åbne arme, er andre mere forbeholdne. For er der overhovedet plads til store, vilde arter i vores moderne og tætbefolkede landbrugsland? Og hvad er konsekvenserne af deres tilstedeværelse?

Søndag den 16. oktober holder Randers Regnskov et spændende arrangement, hvor du kan komme og blive klogere  på rewilding. Kom og hør eksperterne fortælle om, hvorfor de mener, at der skal være plads til vilde arter som ulv, elg, bæver – og måske endda elefant – her i Danmark. Du har også mulighed for, med egne øjne, at opleve de vilde europæiske bison, der siden 2010 har afgræsset det store vådområde, Vorup Enge, mindre end 500 meter fra Randers midtby.

Tilmelding til arrangementet skal ske senest den 11. oktober på event@regnskoven.dk. Læs mere om arrangementet her.

randers-regnskov-hvor-vildt-skal-det-vaere

%d bloggers like this: