Hold af udegående kvæg i vinterperioden

Der er i øjeblikket et stigende fokus på hold af udegående kvæg i vinterperioden. Det skyldes dels, at der kan være gode penge at spare på staldomkostninger, når dyrene går ude året rundt. Men samtidig kan der også være store gevinster at hente for naturen, når der foretages en ekstensiv helårsgræsning med hårdføre racer som galloway eller skotsk højlandskvæg. For eksempel fremmes en effektiv bekæmpelse af opvoksende vedplanter, samtidig med at problemarter, såsom bjergrørhvene og lysesiv, holdes nede.

For at de udegående dyr skal have det godt – også når vintervejret rammer med frost, sne, regn og blæst – stilles der en række særlige krav til dem, der har ansvaret for dyrene. For eksempel er det vigtigt, at man sætter sig ind i, hvordan vandforsyningen frostsikres, hvad der skal ske, hvis der opstår behov for at flytte dyrene i løbet af vinteren, og hvornår der ikke er krav om læskur på arealerne.

I et nyt katalog fra SEGES får du praktiske råd fra en række erfarne landmænd omkring hold af udegående kvæg i vinterperioden. Kataloget indeholder en masse gode fif, lige fra forskellige metoder til frostsikring af drikkevandet over forberedelse af arealet omkring drikkevand og foderhække til udformning af læskuret. Sidst i kataloget kan du læse generelle råd om placering, udformning og størrelse af læskure samt retningslinjer for udegående kvæg i vinterperioden.

Du kan læse hele kataloget her.

Hvis du vil have et overblik over de generelle retningslinjer for hold af udegående dyr (kvæg, heste og får) kan du læse dette faktaark.

 

Erfaringer fra seks kødkvægsbedrifter om udegående kvæg i vinterperioden

Dyrene er sjældent syge udenfor – sundheden er meget bedre end på stald.

Huldet skal være i orden. Det er meget vigtigt, at dyrene er i god foderstand til at klare vinterforholdene.

Der skal være ekstra fokus på nyfødte kalve. De skal specielt have særbehandling ved vådt og koldt vejr (tørres, have ly, komme på stald)

Dyrene søger ikke altid ly eller læ på trods af dårligt vejr.

Dyr, som er vant til læskur/stald, vil oftere bruge det end naturligt ly og læ.

Det er vigtigt, at læskuret er åbent, så dyrene tør gå derind.

Flyt løbende foderhækkene rundt på arealet, så det ikke bliver for optrådt omkring dem. Sæt dem et sted, hvor vandet kan løbe af, f.eks. på en let skråning.

Det er nødvendigt at sørge for at frostsikre dyrenes drikkevand.

Forbered arealet omkring faste fodringssteder og drikkekar, så arealet ikke bliver optrådt.

Dyrene opholder sig helst, hvor der bliver fodret. De vil kunne se udfodringsstedet også fra deres hvileareal, derfor er det vigtigt at fodre der, hvor man gerne vil have, at dyrene er.

Hvorvidt dyrene ødelægger skoven, hvis de har adgang til den, er der delte meninger om. Nogen vil gerne have, at der bliver tyndet lidt ud. Andre mener ikke, at det gør noget videre ved træerne, at de gnaver lidt i dem. Og nogle helt tredje mener, at træerne ikke kan holde til det. Man kan evt. indhegne et mindre stykke af skoven, som dyrene får lov til at være i.

Forberedelse til udegående kvæg i vinterperioden tager tid.

Det er vigtigt, at man i god tid tager stilling til, hvordan dyrevelfærden kan sikres for udegående kvæg i vinterperioden. Det gælder alt fra etablering af et læskur, til fodringplan, frostsikring af drikkevandet, forberedelse af arealet omkring trafikerede steder (f.eks. omkring drikkekar) og planlægning af hvilke arealer dyrene kan gå på og evt. flyttes til, hvis behovet opstår.

rapport-udegaaende-kvaeg

%d bloggers like this: