Nyt projekt sætter fokus på bedre naturpleje i landbruget – og du kan være med!

Har du også lyst til at blive en dygtigere naturplejer? Så kom med på ekskursion med SEGES’ projekt ’Viden til Virkning’, hvor vi sætter fokus på bedre naturpleje i landbruget.

Fra blomstrende overdrev fyldt med sjældne dagsommerfugle til fugtige kær spækket med orkidéer: ansvaret for plejen af mange af Danmarks mest værdifulde naturarealer ligger hos private lodsejere. Desværre mangler naturplejerne alt for ofte viden om, hvilke naturværdier de har på deres arealer, og hvilken plejepraksis, der er mest hensigtsmæssig, hvis de mest værdifulde arter skal sikres.

Formålet med projektet ’Viden til Virkning’ er, at give en række lodsejere og dyreholdere, der plejer værdifuld natur, mere viden om de særlige dyre- og plantearter, der er på deres arealer. Viden om de naturværdier, der er på arealerne, er nemlig en vigtig forudsætning for at kunne pleje arealerne optimalt og sikre, at den indsats der bliver gjort virker.

Kom med på ekskursion

På ekskursionen vil vi besøge det spændende naturareal Låenhus, der rummer flere sjældne arter, og derfor kræver en helt særlig pleje. Med udgangspunkt i arealets naturværdier og den lokale dyreholders erfaringer tager vi en snak om, hvordan der kan sikres synergi mellem plejebehov, praktiske løsninger for dyreholder, samt tilskudsregler.

Arrangementet holdes:

onsdag d. 23. august fra kl. 17.30-20.30
Vi mødes ved Låenhusvejen 8, 9500 Hobro

Projektet, som er finansieret af 15. Juni Fonden, byder på kaffe og kage. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Tilmelding senest fredag d. 18. august til Janni Bager på mail: jdb@agrinord.dk eller tel: 9635 1150

Læs mere om projektet

Læs vores folder “Fra viden til virkning – bedre naturpleje i landbruget”

%d bloggers like this: