Nyt atlas giver overblik over danske ulves færden

Den vesteuropæiske ulvebestand var tæt på udryddelse i 1700- og 1800-tallet. Dette gjaldt ikke mindst Danmark, hvor den sidste ulv blev skudt nær Skive i 1813. Siden gik der knap 200 år, hvor det store rovdyr var fraværende fra den danske natur. Dette ændrede sig dog med ét, da man i oktober 2012 konstaterede det første sikre fund af en ulv i Nationalpark Thy – i folkemunde kendt som ‘Thy ulven’. Og der gik ikke længe før nye observationer af ulve begyndte at dryppe ind fra flere forskellige dele af Jylland.

Siden har der været kæmpestor interesse i befolkningen for at følge det store rovdyrs færden. Naturhistorisk Museum i Aarhus har derfor netop udviklet en ny hjemmeside, hvor man kan få et overblik over alle de ulveobservationer, der regnes for ‘sikre’, dvs observationer med fx. DNA- eller fotobevis, fra 2012 til i dag. Ved hjælp af sidens kort kan man få et godt overblik over ulvenes udbredelse. Desuden kan man på siden læse fakta om ulve, se fotos af ulve fra danske vildtkameraer, og få mere information om, hvordan man selv kan indberette sine egne ulveobservationer.

Dine  observationer er værdifulde for forskningen

Den offentliggjorte information om de danske ulves udbredelse er kun så godt, som de observationer, danske borgere deler med forskerne på Naturhistorisk Museum. Dine observationer af ulven kan derfor være med til at skabe ny og vigtig viden om udviklingen i den danske ulvebestand.

Alle har mulighed for at indberette deres observationer af ulve via siden. Hertil har museets forskere lavet en række indberetningsskemaer, som er med til at sikre, at alle vigtige informationer bliver rapporteret videre fra observatøren til museets eksperter. Alle opfordres derfor til at bruge disse skemaer, hvis de ønsker at dele deres fund. Tiden fra din observation bliver indberettet, og til den bliver vist på hjemmesiden, kan variere fra få timer til flere måneder, afhængigt af, om der skal udføres DNA-analyser, eller om fundet fx. kan bekræftes ud fra et foto.

Hver gang museet modtager information omkring en mulig observation af ulv, enten via fund af ekskrementer, potespor, nedlagte byttedyr, fotos eller lignende, bliver de tastet ind i den nationale ulvedatabase, som museet er ansvarlig for. Nogle observationer vil hurtigt kunne afvises af museets eksperter som usandsynlige, mens andre vil kræve grundigere undersøgelser. Kun de observationer, der opfylder de strenge internationale krav til en sikker ulveobservation, vil i sidste ende kunne ses på hjemmesiden.

På skemaerne til indberetning af ulveobservationer bliver man bedt om at give sine kontaktoplysninger. Disse informationer vil dog kun blive delt med offentligheden, hvis man har givet sin udtrykkelige tilladelse hertil.

Du kan læse mere om de danske ulve og deres udbredelse på ulveatlas.dk

Om Ulveatlas.dk

Naturhistorisk Museum Aarhus håber med ulveatlas.dk at præsentere veldokumenteret og forskningsbaseret viden om ulvene i Danmark. Håbet er, at mere oplysning vil være med til at forebygge og imødegå bekymringer og konflikter mellem ulve og mennesker.

Projektets mission er:

– At indsamle, registrere og bevare iagttagelser og dokumenterede fund af ulve i Danmark, herunder at registrere og bevare DNA-prøver, der dokumenterer ulvene i Danmark

– At engagere offentligheden i en folkelig overvågning af ulve; herunder at skabe og udbygge et netværk af interesserede deltagere, som gennem vidensdeling opnår en større indsigt i ulvens etablering i Danmark

– At præsentere den nyeste viden om ulve og deres udbredelse i Danmark for offentligheden

– At tilvejebringe et solidt vidensgrundlag for forskning og forvaltningen af ulve i Danmark

%d bloggers like this: